Noodstop zonering

Voor complexe samengestelde machines met meerdere bedieningsplaatsen en op elke andere plek volgens de risicobeoordeling worden noodstop knoppen geplaatst om de productielijn geheel uit te schakelen.
Soms is het gewenst of noodzakelijk dat delen niet direct kunnen of mogen stoppen afhankelijk van letsel of gevolgschade van een directe stop.

Lees meer...

CE Markering

CE staat voor Conformité Européene en is een merkteken dat een product voldoet aan de minimale (veiligheids)eisen uit de diverse richtlijnen op het gebied van productveiligheid.
Er zijn meerdere richtlijnen, denk bijvoorbeeld aan de Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn en de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lees meer...