atex-exExplosieveiligheidsdocument

Bedrijven met een risico van explosie dienen daarover een specifieke risico inventarisatie uit te voeren. De rapportage daarvan heet Explosieveiligheidsdocument [EVD].
De wet stelt specifieke eisen aan het Explosieveiligheidsdocument. Zowel ten aanzien van de inhoud als de wijze van onderzoek en deskundigheid van de onderzoeker. EurAtex B.V. heeft sinds het verplicht stellen van het Explosieveiligheidsdocument meer dan honderd Explosieveiligheidsdocumenten opgesteld.

Lees meer...

EurAtex Certificaat

Samen met het Explosieveiligheidsdocument en het plan van aanpak geeft EurAtex B.V. een EurAtex-Certificaat af. Het EurAtex – Certificaat is een verklaring voor de looptijd van 1 jaar. Daarin wordt aangegeven dat de risico inventarisatie van het Explosieveiligheidsdocument is opgesteld conform de richtlijnen van de Arbo-wet.

Lees meer...

ERAS® -Risk Assessment System

EurAtex BV heeft software ontwikkeld waarmee Atex eenvoudig kan worden beheerst en dit kan op ieder gewenst niveau. Voor meerdere bedrijven, bedrijfstakken en branches hebben zijn in ERAS bedrijfsstandards van ATEX uitgewerkt.

Lees meer...

Grondstoffenonderzoek naar stofexplosie-eigenschappen en praktijkproeven

Bij veel van onze klanten bestaat de vraag: “wat zijn de exacte stofexplosie-eigenschappen van de stoffen die wij verwerken en/of in ons productieproces voor komen?” Een zeer belangrijke vraag, aangezien deze gegevens essentieel zijn voor het beoordelen van de Atex-risico’s binnen uw bedrijf.

Lees meer...

GHS - Globally Harmonised System

Etikettering van chemische stoffen en preparaten is de laatste jaren volop in verandering geweest. Hierbij is inmiddels het merendeel van de bedrijven volledig overgestapt naar GHS.

Lees meer...

PGS 15 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Veel bedrijven maken gebruik van verschillende gevaarlijke stoffen tijdens hun productieproces of nevenprocessen. De opslag hiervan moet aan de nodige voorwaarden voldoen.

Lees meer...

Human Safety

Bij werkzaamheden binnen Atex – gezoneerd gebied.

Onze veiligheidskundigen hebben deskundigheid en ervaring op het gebied van veiligheidskunde (Arbo) en explosieveiligheid (Atex). Daardoor geven wij een specifieke beoordeling over de veiligheid binnen Atex – gezoneerd gebied.

Lees meer...

Brandveiligheid

Een brand heeft vaak verwoestende gevolgen, zowel emotioneel als financieel. Meer dan de helft van de bedrijven die door een brand wordt getroffen, gaat failliet. Ter Daarom zijn aan brandveiligheid regels verbonden, deze zijn beschreven in het bouwbesluit 2012. Een gebouw moet altijd voldoen aan de regels voor brandveiligheid. Er zijn gebouwen met een verhoogd risico en ook de bedrijfsactiviteiten spelen een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan brandgevaarlijke stoffen, explosierisico's (ATEX) en dergelijke.

Lees meer...

Bedrijfsnoodplan

Werkgevers dienen de Bedrijfshulpverlening te organiseren zodat iedereen dezelfde procedures volgt bij calamiteiten. Het bedrijfsnoodplan is een essentieel draaiboek en geeft de BHV-organisatie handvatten bij het uitvoeren van hun taken.

Lees meer...

Crisismanagement

Op het moment dat het ons niet uitkomt dient een crisis aan, dat is altijd zo, toch?
Weet u dan hoe u wilt handelen, waar loopt u tegen aan, hoe kunt u gevolgen beperken?
Wie moet geïnformeerd worden en hoe krijgt u relevante informatie, met wie hebben we te maken, in- en extern?

Om niet achter de feiten aan te lopen of te verzanden in stress en "brandjes" blussen draait het om bewustwording en hoe er concreet gehandeld moet worden bij een crisis. Het opstellen van een management handleiding is dan ook essentieel.

Lees meer...